Beskärningsarbetet

Att använda små, lätta handredskap till beskärning av fruktträd, hjälper barken på trädet att läka ihop, eller 'valla över', snittytorna snabbare. Fintandad såg och skarpa sekatörer ger renare grensnitt.


På hård beskärning svarar trädet ofta med stora mängder vattenskott.

Många klipper bort alla "vattenskott" på fruktträden varje vår, -men det leder egentligen bara till fler och fler vattenskott -
Man kan istället använda de vegetativa skotten för andra ändamål,- som att skapa nya grenar och fruktved.

Lätta handverktyg och stegar underlättar beskärningsarbetet.   


Grensnitt och trädets läkningsprocess


Med grenkragen i behåll, klarar trädet att läka, eller 'valla över' snittet runt hela snittytan. 

Nedan: Färskt grensnitt på äpple 

Nedan: Kanten av barken 'vallar över' runt om snittet som ett skydd.  

Nedan: Ett mindre lyckat grensnitt, där trädet
bara delvis lyckats valla över såret. 

Ett riktigt anlagt grensnitt, där övervallningen så småningom har omslutit såret helt.