Fruktträdsbeskärare med GRÖNT KORT

Certifierad fruktträdsbeskärare med
GRÖNT KORT

Certifierad fruktträdsbeskärare Riksförbundet Svensk trädgård: https://svensktradgard.se/beskarare/pageindex=1&Q=liding%C3%B6#

Grönt Kort är en beskärningsutbildning som tillhandahålls av Riksförbundet Svensk Trädgård, RST. Utbildningen startades 1996 och hålls sedan 1999 i RST:s regi. 
Utbildningen fokuserar på fruktträd - hur de vårdas på bästa sätt för att få bästa möjliga skörd. Det handlar i första hand om träd i våra villaträdgårdar och inte beskärning för kommersiell fruktodling. Träd för både fruktskörd och prydnad. Teori och praktik varvas. Vi lägger stor vikt vid de praktiska övningarna. Även helheten kring trädet som jordens betydelse, skadegörares inverkan, bra verktyg och säker beskärning ingår i kursen.

 Allt baseras på aktuell biologisk kunskap för träden och trädvårdarnas bästa..

Efter genomförd kurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov får man ett certifikat. Detta ger en kvalitetsgaranti för den som vill anlita en fruktbeskärare 


Före beskärning

Efter beskärning