Beskärning:

Beskärning av fruktträd och bärbuskar ger större frukt och robustare träd som lever längre!  

Fruktträd: 

Uppbyggnadsbeskärning: 
Beskärning av fruktträdet från år två på växtplatsen och under de första tio åren, är de viktigaste i trädets liv. Rätt utförd uppbyggnadsbeskärning ger ett friskare, robustare och mer välformat träd, än ett träd som inte beskurits.

Underhållsbeskärning: 
När en stabil trädkrona byggts upp, vidtar s.k. underhållsbeskärning.
Frukten behöver god ljustillgång under sin utveckling, för att smak och kvalitet på frukten skall bli optimal.
I kronans yttre delar ökas den kontinuerliga föryngringen av fruktved genom beskärning.


Beskärning av äldre träd:
Vid beskärning av äldre träd gäller det att gå varligt fram, inte ta för mycket åt gången eller för kraftiga grenar.

Huvudregeln är att göra trädet luftigare och släppa in solljus i kronan, så att det torkar ut snabbare efter regn eller dagg. Det minskar risken för skorv på äpplena och försvårar också för andra svampangrepp.


Gråpäron i blom


Bärbuskar, mindre träd och buskar:

Beskärning av bärbuskar, druvor, rosor, syrener, fläder och andra prydnadsträd, klätterväxter och buskar. 


Övrigt trädgårdsarbete:

Nyplantering av träd, buskar, klätterväxter och perenner. Rensning av ogräs, vattning, uppbindning, gödsling, mm. 


Trädvård, sjuka träd:

Fruktträd med sjukdomar, vanligast den s.k. ''fruktträdskräftan'', bör beskäras vid viss väderlek och tidpunkt för att om möjligt reducera angreppet. Kräftan är en svampsjukdom som sprids genom sporer och orsakar röta på stam och grenverk hos många lövträd, -bl. a. äppel - och päronträd.

Hygien vid beskärning:

Fruktträdskräfta sprids lätt mellan fruktträd i närområdet. Kräftan kan också sätt sig på sekatörer och sågar vid beskärning. 
För att hindra att sporerna sprids till nästa kunds träd, spritar jag samtliga verktyg noga efter varje beskärningsuppdrag. 

Kräftangrepp på äpple