Priser:

Prisuppgifter för beskärningsarbete: 

Timtaxa: 800 kr. incl. moms, före evt. RUT-avdrag. Det debiteras hela och halva timmar. 

RUT-avdraget ger 50% avdrag på hela arbetskostnaden 

Transport till/från beskärningsuppdraget: 50kr/mil. 

Bortkörning av ris: debiterar timtaxa och avgiften på returparken för firmor- 540 kr/lass.
På bortkörning är man inte berättigad RUT-avdrag.

Om RUT-avdrag:
För att utnyttja RUT-avdraget, behövs personnummer på husägaren och namn på fastigheten där arbetet ska utföras. RUT-avdraget görs direkt på fakturan till kunden efter avslutat arbete. Firman skickar begäran om utbetalning av RUT-avdrag till Skatteverket och kunden behöver inte tänka mer på saken. 

RUT-avdrag ges för att: fälla och beskära träd samt hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
RUT-avdrag ges inte för: bortforsling av trädgårdsavfall eller transportkostnader.