Beskärning av fruktträd ger större frukt & robustare träd som lever längre!  

FRUKTTRÄDSBESKÄRNING

Aktuellt: Vårsäsong!

Säsongen startar i februari och varar fram till lövsprickning i början av maj månad.
Fruktträd, som äpple och päron, kan med fördel beskära på vårvintern och föryngringsbeskär man trädet, får det en rejäl tillväxt skjuts så här års. Det kan också vara en praktisk fördel att beskära fruktträd när man tydligt ser kronan och grenarnas form utan lövverket. 

Välkommen med din offertförfrågan!
Telefon: 070-168 28 24
Mail: frukttradgard@gmail.com

Beskärning på trädets premisser:

Det är flera parametrar att ta ställning till innan beskärningen kan påbörjas:
Årstiden och åldern på fruktträdet avgör hur beskärningen skall läggas upp.
Är trädet friskt, livskraftigt, stagnerat, eller kämpar det med en skukdom eller en skada?
Hur hårt -och när blev trädet beskuret sist?
Behöver trädet beskäras med hänsyn till platsbrist etc.?


Äpple och körsbär i blom